top of page
Obszar kompozycji 1.jpg

YoPeNET

Zaangażowanie młodzieży i przyszłych pokoleń staje się coraz ważniejszym zagadnieniem w polityce, rozwoju i tożsamości regionu Morza Bałtyckiego. W odpowiedzi na to wyzwanie Young People Network for Balticness (YoPeNET) stawia sobie za cel nawiązanie długoterminowej współpracy między partnerami w regionie Morza Bałtyckiego w celu edukacji i wspierania głosu młodych ludzi w krytycznym dialogu dotyczącym historii, dziedzictwa kulturowego , tożsamość regionalnej i przyszłości regionu Morza Bałtyckiego.

Trzymajcie kciuki!

Kaukaski, kobieta-r-na-piasku wydmy

Sieciowanie Lokalnych Liderek

Aplikujemy o sfinansowanie szkoleń dla kobiet z małych miasteczek.

FACHOWYM OKIEM

W stałym spektrum działalności Fundacji Zatoka, znajduje się sporządzanie analiz, ekspertyz, ewaluacji oraz badań społecznych jakościowych.

Kobieta pracująca na zewnątrz
bottom of page