top of page

YOPENET

Young People Network for Balticness (YoPeNET) wspiera głos młodych ludzi w krytycznym dialogu dotyczącym historii, dziedzictwa kulturowego , tożsamości oraz przyszłości regionu Morza Bałtyckiego.

ZOISS

Badanie uchodźczyń i uchodźców z Ukrainy, poszukujące odpowiedzi na pytanie dotyczące ich dobrostanu w Polsce oraz poczucia tożsamości narodowej i etnicznej w kontekście agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę.

SOLIDARITY CENTER

Badanie warunków pracy osób pochodzących z Ukrainy zatrudnionych na polskim rynku pracy na stanowiskach nisko wynagradzanych i niewymagających wysokich kwalifikacji.

FIERCE LABS

W ramach międzynarodowego projektu FIERCE współorganizujemy warsztaty z osobami aktywistycznymi działającymi w ramach ruchów feministycznych.

EKSPERTYZA

Ekspertyza dotycząca aktywności obywatelskiej w Trójmieście w odniesieniu do Budżetu Obywatelskiego.

EWALUACJA

Ewaluacja na zlecenie Stowarzyszenia 180 stopni, programu "Akcja Rewitalizacja" w ramach projektu "Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku" nr RPPM.08.01.01-22-004/17.

EWALUACJA

Ewaluacja na zlecenie Fundacji EMANDI kampanii informacyjnej "Tak Warto Żyć".

BADANIA

Badania fokusowe dla Uniwersytetu Warszawskiego:

- ze środowiskiem prawniczym na temat legislacji "antycovidowej" ;

- z przedstawicielami organizacji pozarządowych i dziennikarzami na temat wpływu na stan demokracji w Polsce, przemian demokratyzacyjnych i de-demokratyzacyjnych na poziomie regionalnym i lokalnym w latach 2009-2022;

ZATOKA SZABLONY (4)_edited.png
ZATOKA SZABLONY (3).png
bottom of page