top of page

TRENING ANTYDYSKRYMINACYJNY

OSWAJANIE Z RÓŻNORODNOŚCIĄ

W ramach warsztatów poruszamy kwestie stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji w odniesieniu do m.in. różnych narodowości, grup społecznych, płci i grup mniejszościowych. Proponujemy ćwiczenia pozwalające odczuć, w kontrolowanych warunkach, dyskryminację oraz poznać mechanizmy ją wywołujące. Poruszamy również kwestie związane ze sposobami reagowania na dyskryminację, modele asertywności oraz język wrażliwy. Warsztaty antydyskryminacyjne skonstruowane są wokół ćwiczeń grupowych i indywidualnych, w ramach których uczestnicy ćwiczą w ramach symulacji opartych na autentycznych zdarzeniach, omawiają konkretne przypadki oraz prowadzą dyskusje w ramach tematu. Warsztaty antydyskryminacyjne to:

29.png
30.png
31.png
32.png
33.png
34.png
35.png
36.png
37.png
38.png
39.png
40.png
41.png
42.png
9S2A1578-2a.jpg

WARSZTATY
DOPASOWYWANE
SĄ INDYWIDUALNIE
DO POTRZEB I WYMAGAŃ KAŻDEJ GRUPY WIEKOWEJ.

43.png
42.png
45.png
46.png
Szczegółowe
informacje
ZATOKA SZABLONY (4)_edited.png
ZATOKA SZABLONY (3).png
ZATOKA SZABLONY (4)_edited.png
bottom of page