top of page

POMAGAMY

Swoją misję wypełniamy POMAGAJĄC budować społeczeństwo obywatelskie, poprzez sieciowanie aktywistów i liderów lokalnych społeczności. Wierzymy, że wspierając ich inicjatywy, kreujemy zrównoważoną przyszłość. 

nathan-dumlao-xPHmmVKS8lM-unsplash.jpg

Swoją misję wypełniamy ORGANIZUJĄC wydarzenia naukowe i kulturalne: organizujemy konferencje naukowe, szkoły letnie, wizyty studyjne, pokazy filmów, debaty i wiele innych. Zajmiemy się danym wydarzeniem od A do Z: pomożemy w jego reklamowaniu, wesprzemy w przygotowywaniu programu, dokonamy rezerwacji, zorganizujemy catering i rejestrację wydarzenia. Podejmujemy także wyzwania badawcze: od ‘desk research’ przez badania terenowe aż po raport końcowy. Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych.

ORGANIZUJEMY

INSPIRUJEMY

Swoją misję wypełniamy INSPIRUJĄC do podejmowania wyzwań, rozwoju i odkrywania nowych perspektyw: stawiamy na tworzenie nowoczesnej postawy obywatelskiej, charakteryzującej się odpowie- dzialnością za najbliższe i dalsze otoczenie tu i teraz oraz w bliższej i dalszej przyszłości. Robimy to poprzez wspieranie organizacji trzeciego sektora, za pomocą kampanii informacyjnych, szkoleń czy warsztatów. Angażujemy się także w badania nad lokalnymi formami aktywizmu, samoorganizacji społeczeństwa i pokrewnymi.

matt-hardy-dWO5ZA5MthA-unsplash h.jpg
bottom of page